Nya typhus - för ert framtida boende


Vi har tagit fram ett antal prisvärda typhus byggda i sten av hög kvalitet,

Vad är fördelarna med att köpa ett typhus från Örementhus?
Fördelarna är b la att det underlättar byggprocessen, det finns redan färdiga ritningar, de har ett fast pris och materialvalen är klara, etc.
Våra typhus är optimerade, d v s yteffektiva och välplanerade och är prisvärda med hög standardutrustning.

Typhuset hjälper kunden att sortera bort val som de annars måste göra när de köper ett kundanpassat hus. Kunden vet vad som ingår i totalentreprenaden för att få ett nyckelfärdigt hus. Ett typhus skapas med hänsyn till funktion och ekonomi och kan bli en villadröm för vanligt folk. Typhus är en klar överenskommelse med en kund. De vet exakt vad de betalar för. Kvalitet och trygghet till ett bra pris!

Finns det några nackdelar med att köpa ett typhus?

Ett typhus kan anses som vanligt och fantasilöst. Kunden har inte fått sätta sin prägel på huset utan hustillverkaren har tagit fram både interiör och exteriör. Det kan vara så att planlösningen inte passar kunden till 100 %, så att vissa justeringar behöver göras och detta medför i regel alltid merkostnad samt att ritningar måste revideras och då faller idén med typhus något.

Önskar ni mer information om typhusen vänligen kontakta oss. Vi skickar gärna våra prospekt för respektive hus, d v s ritningar samt leveransbeskrivning.

Utöver våra typhus kan vi i stort sett kundanpassa vilka lösningar som helst.
Vi kundanpassar givetvis även våra typhus efter kundens önskemål.

Vårt mål är att ge kunden en nästintill obegränsad frihet att skapa ett boende som är anpassat och utformat efter kundens förutsättningar. – Det ser vi som en självklarhet.