Ludvigsborg


Häggenäs 2:8 i Ludvigsborg

bäck 

Natursköna tomter i Häggenäs, väster om Fulltoftavägen och centralt i samhället, mellan Hörby och Höör, öster om Ringsjöarna i direkt anslutning till Ludvigsborg, har Crustacea AB tomter till försäljning.

Området utgörs av ett större sammanhängande beteslandskap, som sluttar svagt åt söder. I ena kanten rinner en bäck. Söder om området finns en 2,5 ha stor damm, vilken utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Lövträd, främst al och björk, men även ek växer runt och i närheten av dammen. Området gränsar till Fulltofta strövområde.

För mer information välkommen att kontakta:
Crustacea AB, Hörby
E-post: info@crustacea.se
Tel: Jan Hansson 0704-86 17 04, Olle Schönström 0706-59 99 80
Frejagatan 22, 242 35 Hörby

www.crustacea.se