Entreprenadform


Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag, som sedan svarar för projektering, materialinköp och arbeten som utförs av underentreprenörer, samt för samordning på byggplatsen.

Totalentreprenören svarar för alla ritningar och handlingar som behövs medan du endast ska kontrollera att allt ingår och är rätt angivet enligt dina önskemål i kontraktet. När entreprenadavtalet är skrivet blir det sedan kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som tillkommer eller avgår, därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Totalentreprenad ger trygghet under hela byggprocessen. Vår projektledare är ansvarig för bygget och är beställarens kontaktperson. Med Totalentreprenad är det vi som planerar och samordnar alla materialleveranser och underentreprenörer samt ser till att ert hus blir färdigt på utsatt tid.

Delad entreprenad
Beställaren tecknar avtal med oss om ”husbyggsats” samt med flera entreprenörer för uppförandet som var och en står i direkt avtalsförhållande med beställaren, d v s beställaren handlar upp de olika entreprenaderna för bygg/plåt, grund, vs, el, målning, golv (kakel/klinker) och fasad. Vi erbjuder hjälp med anbudsupphandling samt att se till att alla kontrakt blir upprättade. Men det är du som köpare som ska underteckna dem.
Beställaren står för helhetsansvaret.
De olika entreprenörerna svarar för sina åtaganden.
Beställaren har det juridiska ansvaret.
Vid val av denna entreprenadform har ni möjligt att utföra vissa arbeten själv.
För rätt person ger detta alternativ en möjlighet att sänka byggkostnaderna.

Anm.: (Beställare, kund, köpare, byggherre = en och samma person)